Brainstorming

meeting

Brainstorming, også kalt idédugnad, går ut på å løse problemer ved å ytre ideer og tanker. Man kan gjøre brainstorming i grupper eller alene. Når man gjør det alene, skriver man ned idéene på et ark, mens når man driver med brainstorming i en gruppe, sier man idéene høyt. Idéene kan da gi andre i gruppen nye idéer, og målet er at man til slutt skal løse problemet som har blitt lagt fram.

Idéene som kommer fram under brainstorming plasseres ofte på en tavle eller et ark, der temaet eller problemet er skrevet i sentrum, og idéene som kommer fram blir notert rundt. Metoden ble utviklet på slutten av 1930-tallet, av Alex Faickney Osborn. Han hevdet at denne metoden kan hjelpe en gruppe til å doble sin kreative produksjon. I dag brukes metoden både på skoler og i arbeidslivet, selv om forskere ikke har kunnet bevise at metoden er så effektiv som det påstås.

Brainstorming har fire grunnleggende regler som skal bidra til å få fram flest mulig idéer, uten at de begrenses av andre tanker. Den første regelen er kvantitet. Målet er at personen eller gruppen som gjør brainstormingen skal få ut så mange idéer som mulig, enten de er gode eller ikke. Poenget er at jo flere idéer som kommer fram, desto større sannsynlighet er det for at det kommer fram en eller flere gode tanker.

brain

Den andre regelen er ingen kritikk. Det betyr at idéene ikke skal møtes med kritikk eller innspill fra de andre i gruppen. Dette skal bidra til at medlemmene i gruppen føler seg friere til å legge fram uvanlige og uortodokse idéer. Dersom de vet at slike idéer blir møtt med kritikk, tør folk kanskje ikke å legge fram de uvanlige idéene sine. Under en brainstorming skal de ha lov til det. All debatt om ideene legges vekk til etter at brainstormingen er ferdig.

Den tredje regelen er at uvanlige idéer er velkomne. Uvanlige idéer kan inspirere andre, og de kan føre til nye og spennende løsninger. Uvanlige idéer kan også få folk til å se saken fra en annen vinkel, noe som kan bidra til mer effektivitet og bedre løsninger.

Den fjerde regelen er at idéer kan kombineres og forbedres. Gode idéer kan bli til som en kombinasjon av flere idéer. Ofte blir dette uttrykt ved at 1+1=3. Målet er å fremme mer komplette løsninger, og bygge en sterkere base for problemløsningen.

Når brainstorming gjøres i grupper, deles prosessen ofte inn i tre trinn. Trinn 1 går ut på å finne fakta. Her skal deltakerne definere problemet eller problemene som skal løses. Under dette trinnet kan man også dele opp problemet i enkeltdeler, og deretter finne løsninger for hver enkeltdel. I trinn 2 går man over til å slenge ut idéer, som en storm av forslag som kastes ut i rommet. Det er herfra navnet brainstorming kommer, og det er denne delen av prosessen som er mest kjent. Trinn 3 går ut på at man skal finne løsninger. Nå velges noen av idéene ut, og man jobber videre med dem enten med brainstorming eller andre metoder.