Hvordan bruke artistiske evner

Dersom man har artistiske evner, bør man bruke dem. Det er ikke alltid man kan leve av disse evnene, men man bør i hvert fall prøve å skape ting på hobbybasis. Artistiske evner kan komme i mange former, for det finnes mange kunstneriske uttrykksformer. Hvis man har barn med artistiske evner, er det også veldig viktig å ta vare på disse evnene, og la barna bruke evnene sine. Artistiske evner bør ses på som en gave, og dersom man ikke bruker evnene sine, kaster man bort den gaven man har fått. Derfor er det viktig at man oppmuntrer barn som har artistiske evner, og ikke tar fra dem drømmene og kreativiteten.

artis

Artistiske evner kan vise seg i svært ung alder, eller de kan dukke opp senere i livet. Som regel er artistisk anlagte personer utstyrt med en stor fantasi, og det vises gjerne i barndommen. Noen prøver å dra barna tilbake til ”den virkelige verden” og få dem til å være mer realistiske, men stor fantasi og kreative evner betyr ikke nødvendigvis at man mangler kontakt med den virkelige verden. De fleste artister har faktisk beina godt plantet på jorden, men de ser verden på en litt annen måte, og folk som har artistiske evner kan bruke evnene sine til å skape seg et lykkelig liv, og de kan bruke evnene sine til å glede andre. Glede er noe man aldri kan få for mye av i livet. Personer med artistiske evner kan gi mye til samfunnet, ikke i form av økonomisk verdiskapning, men i form av økt trivsel og glede. Folk som har artistiske evner er også flinke til å utvikle evner hos andre, derfor passer de godt til å undervise. Dersom folk får brukt de artistiske evnene sine i jobbsammenheng, blir de ivrige og dedikerte arbeidstakere som er med på å skape et kreativt og inkluderende miljø. Artistiske evner kan brukes i mange jobber, man trenger ikke å jobbe som kunstner for å bruke evnene sine.

cray

Enten man driver med maling, skriving, skulptur, musikk eller andre artistiske ting, kan man skape glede og gjøre verden til et bedre sted. Man kan også bruke evnene til å stille samfunnskritiske spørsmål, og ta opp viktige tema. Det kan gjøres både gjennom kunst, musikk og ord. Ofte har kunst en dypere mening, og har som mål å få folk til å tenke. Artistisk anlagte personer som kan tjene penger på evnene sine, er som regel veldig lykkelige. Dersom det er mulig å bruke evnene i fritiden, kan det også være nok til å skape et lykkelig liv. Men dersom en artistisk anlagt person ikke har muligheten til å bruke evnene sine, blir de som regel ulykkelige. Det kan også gå utover familie og venner, ettersom en person som ikke får brukt evnene sine, vil bli frustrert, irritabel og snarsint. Dette er ofte et tydelig tegn på undertrykte evner. Uansett hvilke evner og talenter man har, bør man se på dem som en gave, og bruke gaven best mulig.