Kunst som skaper reaksjoner

david-olereKunst og betydningen av kunst har forandret seg gjennom tidene. Kunstuttrykket er alltid kulturelt bestemt av samtiden rundt verket: Samfunnet, kunstneren og mottakeren. Mennesker ser det samme kunstverket og tolker det ulikt ut fra sin egen bakgrunn, kultur og erfaring. Kunst skaper alltid reaksjoner enten det er positive, negative eller ingen reaksjon i det hele tatt. Trygg kunst som for eksempel maleriene til JC. Dahl skaper positive reaksjoner i de fleste nordmenn; det er noe trygt og godt som er forankret i folkesjelen.

En kunstner som har fått en del sjokkerte og til tider negative reaksjoner er Morten Viskum, som malte bilder med en død manns hånd. Han har også laget kunst av en lunge og en milt. Han provoserer og får reaksjoner som både er negative og positive. Kunst er noe levende og reaksjonene vil forandre seg i takt med at samfunnet forandrer seg. En annen kunstner som vekket opp mennesker var den polske kunstmaleren David Olère. Olère overlevde konsentrasjonleirene under andre verdenskrig. Han bosatte seg deretter i Frankrike, hvor han laget tegninger fra krematoriene som ble utstilt i Paris. Kunst er evnen til å skape reaksjoner, og enten vi vil eller ei, vil vi få reaksjoner i en eller annen form.