Nye, kreative yrker

grafisk-designKreative yrker har alltid vært populært, men nå opplever markedet en kraftig økning av unge som søker seg til disse yrkene. Ved oppsvinget av databruk og nye plattformer for markedsføring og distribusjon av reklame har det oppstått flere nye, kreative yrker. Spesielt innen grafisk utforming, merkevarebygging og nettpublisering i nye formater og medier har det foregått mange, små revolusjoner, og det er større krav til at illustratører, grafiske designere og lignende mestrer flere plattformer. Også den økte interessen for norsk design innen interiør og mote har ført med seg en økning innenfor kles- og interiørdesign, samt den største trenden, redesign.

Mange om beinet

Det er mange om beinet, og utdanningsinstitusjonene innen disse retningene er fullpakket hvert eneste semester. Man trenger ikke nødvendigvis å ha et tradisjonelt kreativt yrke for å være kreativ. Alle bransjer er i stadig endring og trenger mennesker som er tilpasningsdyktige og villige til å tenke nytt. Man kan endog se stillingsannonser for “kreative regnskapsførere”, noe man tidligere muligens ville sett på som ikke bare litt suspekt. Nye krav knyttet til bærekraftighet innen matproduksjon og fornybare energikilder krever innovasjon og nytenkning. Kreativitet er altså ikke tilknyttet et yrke, det er et talent alle kan kultivere, og det vil være til stor nytte i fremtiden.